Stampit | Privacy

Privacyverklaring

Privacyverklaring in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVR’) ten behoeve van gebruikers van de STAMPIT-app.

 

Deze privacyverklaring (de ‘privacyverklaring’) legt uit hoe RISTON NV, zaken doende onder de naam STAMPIT (‘STAMPIT’, ‘we’, ‘onze’ of ‘ons’), gegevens verzamelt, gebruikt, deelt en beschermt van personen die interactie hebben met onze mobiele applicatie (‘app’), of platformen (‘platform’) (de website, de app en het platform vormen gezamenlijk de ‘diensten’) en/of zegels ontvangen van handelaren die een abonnement hebben op ons Platform (‘partnerbedrijven’).

Ook als u zich niet aanmeldt als klant van STAMPIT kunnen we toch uw gegevens verzamelen, verwerken, gebruiken, opslaan en delen in overeenstemming met deze privacyverklaring. Door gebruik te maken van de diensten gaat u akkoord met het beleid en de praktijken beschreven in deze privacyverklaring en de algemene voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met ons beleid en onze praktijken, kunt u ervoor kiezen de diensten niet te gebruiken.

 

 1. DE GEGEVENS DIE WE VERZAMELEN

 

Wanneer u met ons communiceert via de diensten kunnen we informatie van en over u verzamelen. U kunt direct met ons communiceren, bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt voor een STAMPIT-account via de site of app, maar ook indirect, bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt voor een STAMPIT-account via ons platform dat wordt beheerd door een van onze partnerbedrijven of op andere wijze met een van onze partnerbedrijven communiceert.

 • De door u verschafte gegevens

We verzamelen informatie van u wanneer u deze vrijwillig verstrekt, zoals wanneer u zich registreert voor toegang tot de diensten en een account aanmaakt, bepaalde diensten gebruikt, contact met ons opneemt met vragen of reageert op een van onze enquêtes. We kunnen bijvoorbeeld uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, locatiegegevens, inloggegevens voor diensten van derden (hieronder gedefinieerd), andere gegevens (zoals uw naam en online-activiteit) verzamelen op basis van uw registratie- en privacyinstellingen op die diensten van derden en de berichten die u verzendt of ontvangt via de diensten.

We verwerken deze persoonsgegevens omdat dit op grond van artikel 6, lid 1b, van de AVR noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met u voor het gebruik van het platform.

 • Automatisch verzamelde gegevens

Wanneer u interactie hebt met de diensten, kunnen we ook gebruikmaken van verschillende technologieën, waaronder cookies, webbakens, pixeltags, logbestanden, lokale gedeelde objecten (Flash-cookies), HTML5-cookies, of andere technologieën om bepaalde algemene gebruikersgegevens automatisch te verzamelen, waaronder metingen van het gebruik van de diensten en technische en andere gegevens over uw gebruik van de diensten die u niet persoonlijk identificeren.

STAMPIT kan deze gegevens gebruiken om de diensten te analyseren, te verbeteren, te ondersteunen en te exploiteren voor algemene benchmarkingdoeleinden en/of andere gebruiks- en demografische rapportages, of andere zakelijke doeleinden. We zullen bijvoorbeeld de gegevens van zegeltransacties bewaren, met inbegrip van gegevens over het verzamelen van zegels en het inwisselen van coupons via de diensten, en die gegevens gebruiken om u te voorzien van online advertenties die beter aansluiten op uw interesses zoals die welke wij hebben kunnen vaststellen op basis van uw activiteiten en de winkels die u hebt bezocht.

 • Trackingmogelijkheden en Do Not Track-meldingen

Onze cookies en andere trackingtechnologieën verlenen extra functionaliteit aan de diensten en helpen ons het gebruik van de diensten nauwkeuriger te analyseren. Onze diensten kunnen bijvoorbeeld een cookie op uw browser plaatsen dat uw inloggegevens opslaat. U kunt de instellingen van uw browser of besturingssysteem aanpassen om bepaalde tracking te beperken of cookies te weigeren. Als u dit doet, kan het zijn dat u bepaalde functionaliteiten van de diensten niet kunt gebruiken. Raadpleeg de website of hulpfunctie van uw webbrowser of besturingssysteem voor meer informatie over hoe u uw browser of besturingssysteem moet instellen om cookies te weigeren of hoe u uw trackingvoorkeuren kunt instellen.

 • Combinatie van direct en indirect verkregen gegevens

We kunnen de gegevens die we van of over u ontvangen, waaronder gegevens die u aan ons verstrekt en gegevens die we automatisch verzamelen via de diensten, evenals gegevens verkregen via andere computers of apparaten die u gebruikt, samenvoegen met gegevens die we over u verzamelen of ontvangen van andere online- en offlinebronnen, of van andere bronnen van derden.

 

 1. GEBRUIK VAN GEGEVENS

 

STAMPIT gebruikt de gegevens die u verstrekt op een wijze die in overeenstemming is met deze privacyverklaring. Als u gegevens verstrekt voor bepaalde doeleinden, kunnen we die gegevens gebruiken in verband met de doeleinden waarvoor ze werden verstrekt. Als u bijvoorbeeld per e-mail contact met ons opneemt, zullen we de door u verstrekte informatie gebruiken om uw vraag te beantwoorden of uw probleem op te lossen. Indien u informatie verstrekt om toegang te krijgen tot de STAMPIT-diensten, zullen we uw informatie gebruiken om u deze toegang te geven en om uw gebruik van dergelijke diensten te monitoren zodat we u kunnen voorzien van suggesties en berichten die aansluiten op uw interesses.

STAMPIT en haar dochterondernemingen en aan haar gelieerde ondernemingen (de ‘gelieerde ondernemingen’) kunnen de gegevens die van en over u worden verzameld via de diensten ook gebruiken om ons te helpen de inhoud en de functionaliteit van de diensten te verbeteren, om onze gebruikers beter te begrijpen en om de STAMPIT-diensten te verbeteren. STAMPIT en de aan haar gelieerde ondernemingen kunnen deze gegevens gebruiken om in de toekomst contact met u op te nemen om u te informeren over diensten waarvan wij denken dat ze voor u interessant zullen zijn. STAMPIT kan uw gegevens ook op andere manieren gebruiken, met uw toestemming of zoals aan u meegedeeld op het moment van verzameling.

We verwerken deze persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de doeleinden van de legitieme belangen die door ons worden nagestreefd om ons platform te verbeteren in overeenstemming met artikel 6, lid 1f, van de AVG.

 

 1. OPENBAARMAKING VAN INFORMATIE

 

STAMPIT verkoopt geen persoonsgegevens. We beschouwen persoonsgegevens als een vitaal onderdeel van onze relatie met de klant. Er zijn echter bepaalde omstandigheden waarin we uw gegevens met bepaalde derden kunnen delen zonder u daarvan verder op de hoogte te brengen, zoals hieronder uiteengezet:

 • Partnerbedrijven: voor zover u een beloning hebt verkregen of ingewisseld die wordt aangeboden door een beloningsaanbieder (‘rewards provider’), een beloningsaanbieder als lidmaatschap hebt toegevoegd aan uw account, een aankoop hebt gedaan bij of via een beloningsaanbieder, of anderszins hebt deelgenomen aan een andere activiteit die wordt gesponsord of aangeboden namens de beloningsaanbieder, kunnen we uw gegevens verstrekken aan dergelijke partnerbedrijven (a) voor de beloningsaanbieder om uw beloning in te wisselen en te valideren, u aangepaste aanbiedingen te sturen, problemen met de inwisseling op te lossen, fraude te bestrijden en anderszins met u te communiceren; (b) als onderdeel van juridische procedures met betrekking tot STAMPIT of de beloningsaanbieder; of (c) om u marketinginformatie te sturen of anderszins een directe relatie tussen de beloningsaanbieder en u te faciliteren.
 • Bedrijfsoverdrachten: terwijl ons bedrijf zich ontwikkelt, kunnen we bedrijven of activa verkopen of kopen. In het geval van een overname, fusie, reorganisatie, ontbinding of een vergelijkbare gebeurtenis, kunnen persoonsgegevens deel uitmaken van de overgedragen activa. We zullen ons redelijkerwijs inspannen om van de verkrijger te eisen dat hij de via de diensten verstrekte gegevens gebruikt op een wijze die in overeenstemming is met deze privacyverklaring.
 • Gelieerde ondernemingen: we kunnen uw gegevens ook delen met gelieerde ondernemingen, maar zullen dit alleen doen op een wijze die in overeenstemming is met deze privacyverklaring.
 • Vertegenwoordigers, consultants en serviceproviders: We kunnen uw persoonsgegevens delen met onze opdrachtnemers en serviceproviders die namens STAMPIT persoonsgegevens verwerken om bepaalde bedrijfsgerelateerde functies uit te voeren. Voorbeelden van dergelijke functies zijn het onderhouden van databases, het verzenden van e-mails en SMS-berichten, het aanbieden en ontwikkelen van bepaalde functies van de diensten, en het uitvoeren van onderhoud en beveiliging. Wanneer we een ander bedrijf inhuren voor het uitvoeren van dergelijke functies, verstrekken we aan hen uitsluitend gegevens die ze nodig hebben voor het uitvoeren van die functies. We maken ook automatisch verzamelde gegevens (zegeltransacties en winkelbezoeken) bekend aan onze partnerbedrijven en advertentieservers en adverteerders van derden. Deze gegevens bevatten geen informatie waarmee de identiteit van de persoon kan worden vastgesteld. Deze derde partijen kunnen deze gegevens vergelijken met gegevens die zij eerder over u hebben verzameld onder hun eigen privacybeleid.
 • Wettelijke vereisten: STAMPIT kan uw informatie openbaar maken indien de wet dit vereist of indien zij te goeder trouw van mening is dat een dergelijke handeling noodzakelijk is om (i) te voldoen aan een wettelijke verplichting of om handhavingsinstanties van de overheid bij te staan, (ii) de rechten of het eigendom van STAMPIT, partnerbedrijven of onze gebruikers te beschermen en te verdedigen, (iii) in dringende omstandigheden de persoonlijke veiligheid van de gebruikers van de diensten of het publiek te kunnen beschermen, (iv) zich te beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid; (v) partnerbedrijven te beschermen tegen frauduleus, beledigend of onwettig gebruik; of (vi) de veiligheid of integriteit van de diensten te beschermen.

 

 1. NIEUWSBRIEVEN PER E-MAIL EN PUSHMELDINGEN

 

Waar toegestaan door de toepasselijke wetgeving, kunnen we contact met u opnemen en/of u commerciële mededelingen sturen via elektronische communicatiemiddelen, zoals e-mail, om u te informeren over onze producten, diensten en aanbiedingen. Als u geen marketingmail van ons wenst te ontvangen, kunt u zich altijd afmelden door de afmeldinstructies in dergelijke e-mails te volgen. Als u geen commerciële communicatie wenst te ontvangen, ontvangt u nog wel administratieve communicatie van STAMPIT, zoals transactiebevestigingen, meldingen over uw accountactiviteiten (bv. accountbevestigingen, wachtwoordwijzigingen, enz.) en andere belangrijke aankondigingen. We kunnen u ook pushmeldingen sturen als u zich hebt aangemeld om deze te ontvangen. U kunt pushmeldingen uitschakelen via de instellingen van uw mobiele apparaat.

 

 1. UW KEUZES EN OPT-OUTS

 

Zonder uw toestemming delen uw persoonsgegevens niet met andere derdenorganisaties voor marketing- of promotionele doeleinden, behalve als onderdeel van een specifiek programma of functie waarvoor we u de mogelijkheid zullen bieden om u af te melden. In overeenstemming met de antispamwetgeving zullen alle marketingmails die naar aangemelde gebruikers worden gestuurd de mogelijkheid bevatten om zich uit te schrijven voor verder emailcontact. Gebruikers kunnen zich ook afmelden in de instellingenmenu’s van de mobiele app van STAMPIT.

We verwerken persoonsgegevens op basis van uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1a, van de AVG.

 

 1. UITSLUITINGEN

 

Deze privacyverklaring heeft enkel betrekking op gegevens die worden verzameld via de diensten. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op enige ongevraagde informatie die u aan STAMPIT verstrekt via de diensten of op enige andere wijze. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, informatie geplaatst op openbare delen van de diensten, zoals openbare forums, ideeën voor nieuwe producten of wijzigingen aan bestaande producten, en andere ongevraagde inzendingen. Alle dergelijke ongevraagde informatie zal worden beschouwd als niet-vertrouwelijk, en het staat STAMPIT vrij deze te reproduceren, te gebruiken, openbaar te maken, te distribueren en te exploiteren zonder beperking of naamsvermelding.

 • Kinderen: we hebben de website en app niet dusdanig ingericht dat we bewust persoonlijke gegevens verzamelen van kinderen jonger dan dertien jaar. Als we vernemen dat een kind jonger dan dertien jaar via de diensten persoonlijk identificeerbare gegevens aan STAMPIT heeft verstrekt, zullen we trachten die gegevens uit onze databases te verwijderen.
 • Koppelingen naar andere websites: deze privacyverklaring is enkel van toepassing op de diensten. De diensten kunnen links bevatten naar andere websites die niet worden beheerd of gecontroleerd door STAMPIT (‘sites van derden’). Het beleid en de procedures die we hier beschrijven zijn niet van toepassing op de sites van derden. De links houden niet in dat STAMPIT de sites van derden goedkeurt of heeft beoordeeld. We raden u aan rechtstreeks contact op te nemen met deze sites voor informatie over hun privacybeleid.

 

 1. GEGEVENSBEVEILIGING

 

STAMPIT heeft passende maatregelen genomen om de gegevens die via de diensten worden verstrekt te beschermen tegen verlies, misbruik en onrechtmatige toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. Geen enkele transmissie via internet, e-mail, mobiele telefoon of een ander elektronisch medium is echter volledig veilig of vrij van fouten. Daarom dient u bijzonder zorgvuldig te zijn bij het afwegen welke gegevens u wel of niet wenst te verstrekken.

 

 1. WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

 

De diensten en onze bedrijfsvoering kunnen van tijd tot tijd veranderen. Daardoor kan het soms noodzakelijk zijn veranderingen aan te brengen in deze privacyverklaring. STAMPIT behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment en van tijd tot tijd bij te werken of te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Indien we deze privacyverklaring in belangrijke mate wijzigen, zullen we u hiervan op gepaste wijze in kennis stellen. Lees deze privacyverklaring regelmatig door, vooral voordat u persoonsgegevens verstrekt. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op de hierboven aangegeven datum. Als u gebruik blijft maken van de diensten nadat dergelijke wijzigingen van deze privacyverklaring van kracht zijn geworden, gaat u akkoord met dergelijke wijzigingen.

 

 1. TOEGANG TOT INFORMATIE; CONTACT MET ONS OPNEMEN

 

U kunt ons vragen om bepaalde gegevens die u ons via de diensten hebt verstrekt, te corrigeren of bij te werken. Gebruik hiervoor de contactgegevens hieronder. Wij zullen redelijke stappen ondernemen om uw verzoek in te willigen. U kunt ook bepaalde gegevens met betrekking tot uw account bijwerken of corrigeren. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze informatie.

U kunt ook contact met ons opnemen als u vragen hebt over deze privacyverklaring of de praktijken die daarin worden beschreven. U kunt ons per e-mail bereiken op INFO@RISTON.BE.